Pagina 1 van 1

Git Shell installeren Windows 10

Geplaatst: 21 feb 2018, 14:35
door Rudy Mas
De laatste nieuwe versie van Github Desktop installeert Git Shell niet meer. Wens je deze toch nog te hebben in je PowerShell dan moet je volgende commando uitvoeren in je PowerShell:

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process (new-object Net.WebClient).DownloadString("http://psget.net/GetPsGet.ps1") | iex install-module posh-git

Dan heb je terug beschikken over je vertrouwde Git Shell.

Je kunt die dan up to date houden door volgend commando:

update-module posh-git